ارتباط کلامی و غیر کلامی و نقش آن در افزایش فروش

مهندس سعید وفایی : سخنران ، مدرس و مشاور 11 سال آموزش کاربردی:

 • فروش،بازاریابی و مشتری مداری
 • اصول و فنون مذاکره
 • مهارتهای ارتباطی
 • رشد و تحول شخصی و NLP

دانش آموخته:

  • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی EMBA (درحال تحصیل)
  • دوره مَستری ان ال پی NLP Master)) از انجمن مربیان بین المللی ان ال پیِ آمریکا INLPTA))
  • دوره تکنسین برنامه ربزی عصبی – کلامی NLPاز مرکز Body & Mind فرانسه
  • دوره مَستری ریکی) (Reiki Masterاز مرکز بین المللی آموزش ریکیِ آمریکا
  • دوره های بازاریابی ، فروش و CRM در محضر اساتید بنام بازاریابی ایران و جهان
  • دوره اصول و فنون مذاکره در محضر استاد مسلم مذاکره ،پروفسور مسعود حیدری
  • دوره مدیریت سازمانی در سازمان مدیریت صنعتی
دانلود مباحث دوره
 

تصاویر همایش

 • photo_2015-12-31_20-08-29
 • photo_2015-12-31_20-08-41
 • photo_2015-12-31_20-08-45
 • photo_2015-12-31_20-08-48
 • photo_2015-12-31_20-08-51
 • photo_2015-12-31_20-08-54
 • photo_2015-12-31_20-08-57
 • photo_2015-12-31_20-08-59
 • photo_2015-12-31_20-09-02
 • photo_2015-12-31_20-09-05
 • photo_2015-12-31_20-09-07
 • photo_2015-12-31_20-09-11
 • photo_2015-12-31_20-09-13
 • photo_2015-12-31_20-09-16
 • photo_2015-12-31_20-09-19
 • photo_2015-12-31_20-09-22

© 2020 Manaform Advertising Agancy All Rights Reserved